Villkor

Genom att du anmäler dig till våra kurser eller andra aktiviteter binder du dig till följande villkor:

1. Betalning av avgiften sker senast 10 dagar efter att betalningsinformationen är dig tillhanda via e-post om inte annat slutdatum står angivet. Fakturor skickas till den mail du har angivit.

2. Är du yngre än 18 år krävs målsmans medgivande.

3. Tvingas du avboka kursen, krävs ett läkarintyg. Du betalar då en ombokningsavgift på 500 kr och kan boka kursen vid ett senare tillfälle. Sker ombokningen senare än en vecka innan kursstart tar vi en ombokningsavgift på 1500 kr. Du har även möjlighet att hitta en ersättare till din plats. Har ni beställt en egen kurs gäller de specifika ombokningsvillkor som ni kommer överens om.

4. Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs eller annan aktivitet, exempelvis vid för få deltagare eller vid sjukdom.  Se till att du har avbokningsskydd på resa och hotell. Tvingas vi flytta kursen så gör vi allt för att hitta ett nytt datum som passar alla.

5. Vi ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom eller skador i samband med ditt deltagande.

6. Vi ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under kursen/aktiviteten.

7. Vi förbehåller oss rätten att bedöma vilka som har rätt att använda CROSSNATURE som varumärke (gäller dig som går våra instruktörskurser). Skulle en deltagare inte bli godkänd på en kurs får denne i första hand möjlighet att åtgärda eventuella brister. En licens varar inte automatisk i en livstid utan måste underhållas enligt våra riktlinjer. Se även särskilda avtal och villkor.

8. Vi sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du av någon anledning har problem med detta ber vi dig kontakta oss. Kontaktuppgifterna använder vi i syfte att kontakta dig med information och erbjudanden som rör våra kurser och träningar samt andra aktiviteter kopplade till detta. Våra nyhetsbrev och mailutskick avbeställer du enkelt via en länk i nyhetsbrevet/utskicket.
Läs hela vår dataskyddspolicy>>

9. Önskar du inte synas på bilder/filmer via våra forum, vänligen tala om det för oss när vi ses tack.

Kvitto erhålles vid förfrågan när betalningen är registrerad.

DELA