Tydlig uppmuntran till utomhusträning!

TACK FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN!
Nu finns det tydligare riktlinjer som uppmuntrar till träning utomhus.
 
NYA ALLMÄNNA RÅDEN

Från och med 14 december ersätts alla regionala råd av nya nationella allmänna råd. I råden understryks att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga (!!) för folkhälsan och att de kan genomföras för både barn och vuxna så länge som risken för smittspridning minimeras genom att:

1. Hålla avstånd till varandra
2. Inte dela utrustning med varandra
3. När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4. Undvika gemensamma omklädningsrum
5. Resa till och från aktiviteten individuellt
6. Utföra aktiviteten i mindre grupper
 
 

 

 

DELA